Informatieve films

ALS

Een patiënt die ALS heeft is een tijdlang gevolgd. We hebben vastgelegd hoe de patiënt met de ziekte omgaat en welke gevolgen de ziekte heeft in het dagelijks functioneren. We hebben daarvan een documentaire gemaakt (zie bij documentaires). Over enkele specifieke activiteiten hebben we korte informatieve films gemaakt.

Tour du ALS

Veiling

Thuisbeademing


Bekkenpijn

De film geeft een beeld van de behandeling van rug- en bekkenpijn na de bevalling.


Levensboek

De film laat zien hoe vrijwilligers en scholieren ouderen boven de 75 hun levensverhaal laten vertellen en dat optekenen in een Levensboek. Uit de interviews met zowel de ouderen als de vrijwilligers en scholieren komt naar voren waarom dit project voor allen belangrijk en waardevol is.