Levensverhalen

Zoon interviewt moeder

Passages uit het levensverhaal zoals verteld door een moeder aan haar zoon.

 

Levensverhaal van priester Herman Helsloot

In gesprek met zijn zus, Elly, vertelt Herman over zijn priesterschap. Hij vertelt hoe hij in de laatste jaren voor het Tweede Vaticaans Concilie gegrepen door de “pracht en praal” van de liturgie besloot naar het klein seminarie te gaan. Daarna omarmde hij de vernieuwingen die voortkwamen uit het Concilie. Hoewel het allerminst vanzelfsprekend was om nog priester te worden koos Herman uiteindelijk voor het ambt van priester. Verder gaat zijn verhaal over hoe hij invulling aan zijn priesterschap heeft gegeven en vooral hoe hij ondanks het steeds verder terugdraaien van de vernieuwingen van het Vaticaans Concilie en de daarmee gepaard gaande spanningen in de katholieke kerk in Nederland trouw is gebleven aan zijn principes.

Het project heeft meerdere films opgeleverd. In de eerste paats een film van 1 uur en 27 minuten onder de titel: “de kerk is waar ik nu leef en werk”.

Vind je anderhalf uur te lang om te kijken dan is er ook een versie van ongeveer 1 uur

Wil je meer weten over het leven van Herman, bekijk dan de langere versie van 2 uur en 37 minuten. In deze versie komt een aantal thema’s uitgebreider aan de orde.

 

In de film komen parochianen, uit de parochie waar Herman het laatst pastoor was, aan het woord. Van de interviews met de parochianen is een afzonderlijke film van 45 minuten gemaakt.

 

Tot slot is ook een aantal vrienden en collega’s van Herman ge├»nterviewd. Aangezien in deze interviews veel interessante zaken naar voren kwamen, die niet allemaal in het levensverhaal van Herman opgenomen konden worden, is besloten die in een aparte film weer te geven. Onder de titel “Herman en vrienden over kerk en geloof” treft u ook deze film aan.